browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ADAM15 Rota Çözümlememiz

Posted by on 31/07/2015

Bu yazıda DASK ADAM 2015 Gökhan Türe Ultra Parkuru’nda her bir hedef için rota seçimlerimizi değerlendirip isabetli hareketlerimizi ve yanlışlarımızı belirlemeye çalışıyoruz, rakiplerimizle durumumuzu karşılaştırıyoruz; daha iyi alternatiflerin neler olabileceğini tartışıyoruz.

[Gün 1 KN 0-2] Hızlı hedefler ve ileriyi planlamak

İlk günün başlangıcı hızlıydı. Birinci hedef, haritaya girmemizi sağlayacak şekilde yakın ama dere yataklarına dikkat etmemizi gerektirecek şekilde teknikti. Kamptan çıkan yolda güneye doğru devam ettikten sonra solumuza güney doğuya giden nehir yatağını rahat takip etmemizi sağlayacak patikayı bulduk. Patika bitmeden sağa, neredeyse tam güneye ayrılan dere yatağına girdik. Büyük yolu görerek aşağı yukarı tam hedefin üzerine ulaştık. İlk hedefe giderken yoldan ilerlediğimiz bölümde, ikinci hedefe nasıl gideceğimizi de değerlendirebildik. İleriyi planlamak oryantiringde çok etkili ve faydalı bir alışkanlık.

2. hedef için üstünde bulunduğumuz yolu güneye doğru izlemeye devam ettik. Yolun dereden ayrıldığı noktaya dikkat ederek güney-batıya doğru saptık. Yolun sonundan patika bizi güneye doğru götürecekti. Ancak burada patikanın yerinde olmama olasılığını dikkate almak gerekiyor. Neyse ki yapmamız gereken iki tepe arasındaki boyuna ulaşmaktı. Boyundan sonra güneye doğru (yolun kesişimini kaçırmayacak şekilde) devam edip doğu-batı yoluna vardık. Tam kesişim noktasına geldiğimizi anlamak kolaydı. Güneye doğru hafif çıkışlı yoldan, dere yataklarından tam yerimizi anlayarak devam ettik. Hedef yolun sol tarafında idi.

Mesafe: 5 km   ||    Yükseklik kazanımı: 320 m.    ||    Süre: 01:00 (0-1: 33 dk, 1-2: 27 dk)   || En iyi takımla fark: 7 dk (ilk hedefte)

[Gün 1 KN 2-3] Hızlı olmaya devam

Haritaya baktığımızda gördüğümüz ilk şey, geldiğimiz yoldan kuzeye geri dönüp çıktığımız ana yoldan doğuya gitmenin bizi hedefe epey yaklaştıracağıydı. Sonrasında iki yol seçimi vardı: hedefin batısından kuzeye çıkan yol, ya da daha doğuya giderek sağından yaklaşan yol. Soldan çıkan çok dönemeçliydi ve yolu uzatıyordu, üstelik hedefe hassas yaklaşmak için kullanlabilecek dere yatağı çok kuzeydeydi. Bu nedenle eş yükselti izleyerek Kirazalanı Tepesinin çevresinden dönen yola devam ettik. Yol kesişiminden hemen sonra kuzey batıya dönen dere yatağını bulup hedefin üstüne çıktık. Bu hedefte yapılabilecek diğer seçenek yaylaya doğru yola devam edip batıya giden patikadan hedefe ulaşmaktı. Bu yol daha uzun olmasına rağmen daha hızlı olabilirdi. Şansımıza dere yatağı oldukça temizdi.

Mesafe: 6.3 km   ||    Yükseklik kazanımı: 200 m.    ||    Süre: 48:00  || En iyi takımla fark: –

[Gün 1 KN 3-4] Uzun mesafe nokta

Hedeften çıkınca hızlıca geldiğimiz dereden aşağı indik. Hafif inişli, koşmaya izin veren yolda güney batı yönüne devam ettik. Kesişimi geçtiğimizde Domuzalanı Deresini takip eden yola girmiyerek basit bir hata yaptığımızı farkettik. Hızlıca keserek bu hatamızı telafi etmeye çalıştık. Domuzalanı Deresi’nin ikiye ayrıldığı noktada, 3. hedeften çıktığımızdan beri veremediğimiz kararı vermemiz gerekiyordu. Ya derenin güney-batı kolunu takip edip hedefe soldan yaklaşacaktık, ya da güney-doğu kolundan biraz doğuya ilerleyip sonra güneye doğru hedef üstüne inecektik. İkinci seçeneğin daha doğrusal, kolay ve ileride düzgün yola bağlandığını düşünerek (halbuki çizgiler dereyle yaklaştığından sadece gözümüz yanılmıştı, aslında riskli patikalardan başka yol yoktu) bunu seçtik.

Kuşkayasu Tepesinin kuzeyinden geçen kola girdikten sonra güneye doğru ilerleyen patikayı bulmamız gerekiyordu. Patikadan önce gitmemiz gereken yön ile aynı şekilde ilerleyen dere yatağına yanlışlıkla girmemiz çok olasıydı. Bu noktada bazı yollar genişletilmişti ve yeni yollar açılmıştı. Üstelik gitmeye çalıştığımız patika da kaybolmuştu. Bu sebeple dere yatağı yönüne girdikten kısa süre sonra geri dönüp yerşekillerini izleyerek, asıl gitmemiz gereken yöne döndük. Sonra bizi hedefe kadar götürecek Tefne deresi yatağına girdik. Ancak burada hem tereddütten, hem de patikayı bulamayıp dere yatağından ilerlemekten dolayı epey zaman kaybettik. Derenin ilerleyen bir bölümünde patikanın sadece birkaç metre uzağımızda olduğunu farkedip hızlandık. Sonuçta bizim için zaman kaybettirici ve zorlu bir hedef oldu. Batı kolundan çıkmak daha iyi bir rota seçimi olabilirdi.

Mesafe: 8.4 km   ||    Yükseklik kazanımı: 380 m.    ||    Süre: 01:27:00  || En iyi takımla fark: 14 dk

[Gün 1 KN 4-5] Su sıkıntısı artıyor

Bu nokta için görebildiğimiz tek rota vardı: güneye doğru inip sarı renkli ana yoldan eşyükselti takip ederek inmek, Öküzyayla’ya yaklaşıp oradan yine eşyükselti ile hedefe ulaşmak. Planladığımız şekilde rotayı uyguladık, sıklıkla da koştuk. Ancak Öküzyayla tarafına yaklaştığımızda suyumuzun gittikçe azaldığını, kısa vadede rotada su görünmediğini farkettik. Burada su bulmak için biraz uğraştık. Sonunda gölete doğru içimize sinmeyen bir su bulup birer şişemizi dolduruk. Su bulma uğraşı kolay rotada bize biraz zaman kaybettirdi.

Mesafe: 4.4 km   ||    Yükseklik kazanımı: 190 m.    ||    Süre: 00:44:00  || En iyi takımla fark: 7 dk

[Gün 1 KN 5-6] Gün sonuna doğru hedefler zorlaşıyor

6. hedefe varmak için geldiğimiz yoldan güneye doğru devam edip Çepişlik Sırtı’nın etrafından dolanarak mümkün olduğunca patikalara bağlanmak, Kanlıçalı Tepesinin güneyinden eşyükselti izleyerek tepenin batı hizasında, Sarıalan yaylasına doğru olan yola bağlanmayı planladık. Rotanın ilk kısmının biraz karmaşık olmasına rağmen navigasyonda sorun yaşamadan ilerledik. Ancak arazi ve dere yatağı geçişleri, yer yer kaybolan patika Kanlıçalı tepesinin güneyine kadar hızlı ilerlememizi engelledi. Sonrasında eşyükselti izleyen yolda rahatça koştuk. Yeni Yayla’da karşıdan beton bir çeşme görüp yolumuzu değiştirerek heyecanla koştuk. Bu çeşmeden de su akmadığını gördük ama neyse ki yayla sakinleri bize biraz daha ilerideki bir su kaynağını gösterdiler. İşte sonunda, başlangıçtan beri ilk defa mataralarımızı tam olarak doldurabildik.

Bu rotadan düzgün gittiğimizi düşünmemize rağmen kuzeyde, çok daha rahat bir yolun varlığını sonradan farkettik. Hedefin kuzeyindeki tepe eteklerinden eşyükselti izleyerek takip eden sarı yol daha uzun olsa da, tüm yolda koşmaya imkan verecek şekilde hedefe kadar çıkarıyor. Bu rotayı izleseydik daha hızlı ulaşabilirdik.

Mesafe: 8.8 km   ||    Yükseklik kazanımı: 224 m.    ||    Süre: 01:19:00  || En iyi takımla fark: 12 dk

[Gün 1 KN 6-7] Rahat ama bol arazi geçişli bir rota

7. hedefe bizi doğrudan ulaştırabilecek bir yol olmadığına göre arazi geçişleri yapmamız şarttı. Biz de en kısa ve güvenilir rota olarak hedeften kuzey batıya giden yola yöneldik. Yolun sonlandığı yerde dere yatağını takip edip sağ tarafta üstünde kayalıklar olan tepe ile soldakinin arasındaki boyundan geçtik. Boynun bizi yönlendirdiği geniş vadiyi takip ederek kuzey batı yönlü, bizi sarı renkli ana yola çıkaracak dere yatağına ulaşmamız zor olmadı. Ancak burada sık ağaçlı, engelli ve taşlı arazide çok hızlı ilerlememiz de mümkün değildi. Sürekli derenin bir soluna bir sağına geçiyorduk. Sonunda anayola bağlandık, batıya hedefe doğru yokuş aşağı giden ilk sol yola girip rahatça hedefe kadar koştuk.

Mesafe: 4.0 km   ||    Yükseklik kazanımı: 310 m.    ||    Süre: 00:57:00  || En iyi takımla fark: 1 dk

[Gün 1 KN 7-8] Son uzun hedef

Artık günün sonuna gelirken son uzun hedef bizi bekliyordu. Hedefe hızlıca yaklaşacak şekilde batıya doğru yer yer yola bağlanan Kökpınar deresini Sakal Yayla’ya kadar takip ettik. Burada iki seçenek vardı. Birinci seçenek araziden geçerek Sakal Yayla’nın batısına doğru ilerleyip hedefe kadar döne döne ama eş yükselti izleyerek giden yola kavuşmaktı. İkincisi ise Sakal Yayla’dan kuzeye doğru, Sakal Tepe’nin batısındaki boyna kadar çıkaran patikadan ilerlemeye çalışmak, sonra açık alandan Aladağkaşı ve Yellice tepelerinin güney eteklerinden eşyükselti izleyip yine hedefe giden yola bağlanmaktı. Haritadaki kayalıklardan ürküp, arazide yavaşlayabileceğimizi düşünerek daha uzun ama hızlı bulduğumuz ilk seçeneği tercih ettik. Yola bağlanana kadar kestiğimiz arazi bizi yavaşlattı. Sonrasında yer yer hafif çıkıp inen yolda hedefin yakınına kadar hızlıca ilerledik. Hedefe yakınken en basit hatamızı yaptık. Anayoldan geriye sapan ince girişi, daha kuzeyimizde bulunan yol dönüşü sandık. Biraz ilerleyince patika kayboldu, geri dönmeyip araziyi kesmeye karar verdik. Tam yola ineceğimiz yerde dimdik ve üzerinde destek alınacak ağaç, taş, engel bulunmayan bir yamaçla karşılaştık, yanlarda daha yumuşak bir alan da görünmüyordu. Deniz kendini bırakıp kayarak aşağı indi. Benim inişim ise gerçekten yavaş ve korku dolu oldu. Üstelik yola indiğimizde hedefe doğru biraz daha çıkmamız gerekiyordu. Bu basit hata, güzel ulaştığımız bu hedefte en az 5 dakikamıza mal oldu.

Mesafe: 7.1 km   ||    Yükseklik kazanımı: 460 m.    ||    Süre: 01:30:00  || En iyi takımla fark: 4 dk

[Gün 1 KN 8-Ara kamp] Ara kampa son koşu

Günün sonunda ara kampa ulaşmak için önce dosdoğru kuzeye, kampa doğru araziden ilerlemeyi düşündük. Tepeler ve dere yatakları bizi kampa hatasız ulaştırabilecekti. Ancak önce, hedeften sonra güneye doğru ilerleyen yolun sırtın çevresinden eşyükselti izleyerek döndüğünü, sonrasında hafif iniş çıkışlardan sonra Sinecik Yaylası’na doğru yine biraz çıkarak da olsa sırtların arasından geçerek dere kenarından kampa ulaştığını gördük. Hızlı ve risksiz bu yolu tercih ettik. Artık yorgun vücutlarımızı düz ve çok hafif eğimlerde bile koşmaya ikna etmek zor oluyordu. Kampa ulaşacağımız için heyecanlıydık. Sonlara doğru eğimi sertleşen yol bir türlü bitmek bilmedi. Sonuna kadar yolu takip edip alkışlarla karşılayan kampa doğru içeri girdik.

Mesafe: 4.0 km   ||    Yükseklik kazanımı: 210 m.    ||    Süre: 00:35:00  || En iyi takımla fark: –

[Gün 2 KN 0-1] Bugün zor başlıyor

İlk günün aksine bugün zorlu hedeflerle başlıyordu. Günün ilk hedefi için planımız, Avlu Tepe’ye doğru çıkarak tepenin hemen altındaki yolu yakalamak, yoldan aşağı koşup dereye ulaşmak, buradan batıya giden patikayı yakalayıp hedefe çıkmaktı. Henüz sabah serinliğinde ilk tırmanışımıza başladık. Avlu Tepe’deki yolun ilk başını yakaladığımızı anlayınca aşağı doğru kesmeye devam ettik. Yoldan aşağı hızlıca koştuktan sonra dereye ulaştık. Dere kenarındaki patika yerine artık güzel bir yol vardı. Buradan koşmaya devam ederek hedefe ulaştık.

Mesafe: 3.4 km   ||    Yükseklik kazanımı: 244 m.    ||    Süre: 00:45:00  || En iyi takımla fark: 9 dk

[Gün 2 KN 1-2] Kayalardan geçiş

Bu kısa ama dikkat gerektiren hedef için ilk olarak kuzeye doğru ilerleyip eşyükselti izleyen patikaya çıktık. Bu patikanın zemini çok güzel olmasa da yerşekilleriyle belirlenmiş, çok net şekilde takip edilebiliyordu. Patika dönüşlerinden sonra uç yaptığı yere gelmeden daha düzlük ve açıklık alandan araziye saptık. Hedefimiz boyna ulaşıp oradan aşağı dosdoğru hedefe giden dere yatağına inmekti. Ancak burada taşlar bizi saptırdı, arazi şekillerini net okuyamadık. Aşağı inişe geçince dere yatağını kaçırıp daha ileri gitmiş olmaktan endişe ettik. Hislerimiz bize biraz daha sağa kayarak dere yatağına ulaşacağımızı söylese de tereddütten yapamadık. Ve sonunda kararsızlık ve emin olamamaktan dolayı epey zaman kaybederek hedefe giden yolun altına ulaştık. Hemen yola dönerek ilerideki hedefe koştuk.

Mesafe: 3.6 km   ||    Yükseklik kazanımı: 210 m.    ||    Süre: 00:49:00  || En iyi takımla fark: 9 dk

[Gün 2 KN 2-3]

Çıkış noktamıza göre kuzey ekseninde yerleşen bu hedefe, aynı eksende neredeyse en kısa yol üstünde giderek ulaşabileceğimizi gördük. Kuzey-batı yönlü şekilde önce anayolu, sonra dereyatağı yanından giden patikayı takip ettik. Patikanın tam geri döndüğü noktadan araziye sapıp tam kuzeye giderek Samail Tepesi’nin batısındaki boyna ulaştık. Burada taşlı bölümlerde zaman zaman yavaşladık, engellerin çevresinden dönmek zorunda kaldık. Tepeden inip patikayla kesiştiğimizde dere yatağına kolayca çıkıp buradan yine derenin elverdiği derecede koşarak hedefe çıkan yola vardık.

Mesafe: 5.0 km   ||    Yükseklik kazanımı: 300 m.    ||    Süre: 01:03:00  || En iyi takımla fark: 7 dk

[Gün 2 KN 3-4]

Gün başından beri küçük de olsa hatalar yapıyor, diğer takımlara göre zaman kaybediyor olmak biraz moralimizi bozmuştu. Bu hedefe güvenli ve hızlı bir rotadan gitmeye karar verdik. Kuzeye Yukarı Sayık Yaylası’na gidip doğuya doğru Karatepe Sırtı’nın çevresinden eşyükselti izleyerek dolaşan yol iki hedefin arasındaki en kısa yol çizgisinden oldukça uzak, ama hızlı bir yoldu. İki hedef arası en kısa yoldan gidersek boyunları izlememiz ve sürekli araziden geçmemiz gerekiyordu. Çok yavaşlayabilirdik. Biz de ilk seçeneği takip ederek Sayık yaylalarına çıktık. Buradan su da bulduk. Ardözpınarı mevkinde yoldan ayrılıp hedefe giden anayola bağlandık. Sonrası hedefe giden yolda koşu/tempolu yürüyüştü.

Mesafe: 7.2 km   ||    Yükseklik kazanımı: 340 m.    ||    Süre: 01:11:00  || En iyi takımla fark: 4 dk

[Gün 2 KN 4-5]

5’e gitmek için ya bu iki hedefin arasında bulunan büyük Yurtkayası Tepesi’ne tırmanacak, ya da onun çevresinden gezen kuzey ya da güney yollardan bir rota izleyecektik. Kuzey eteklerinden dolaşan yol çok uzun olduğu için güney yollara odaklandık. Hedeften doğuya doğru patikayı çok geç bulsak da o yönde ilerledik. Paralel ana yola çıkıp güneye biraz ilerleyince dere yatağının yanında, yolun karşı tarafında yeni açılmış geniş bir yol kafamızı biraz karıştırsa da, derenin yanından doğru yönde ilerleyen patikaya girdik. Patika bitiminde diğer anayola tekrar çıkınca yapmamız gereken döne döne eşyükselti izleyen bu yolu uzun süre takip etmekti. Yalacık Yaylası’na yaklaşınca hedefe araziden eşyükselti izleyerek geçmek yerine su bulmak umuduyla yaylaya girdik. Su bulamadık ve biraz zaman kaybettik. Hedefe giden patikayı bulup dere yatağı yanına döndük.

Mesafe: 7.0 km   ||    Yükseklik kazanımı: 235 m.    ||    Süre: 01:00:00  || En iyi takımla fark: –

[Gün 2 KN 5-6]

Artık gün sona eriyordu ve son hedefler arasındaki yolların çok hızlı gitmeye imkan vereceğini gördük. Bu noktada üç karma ultra takımı neredeyse bir araya gelmiş, birbirimizi motive ederek hızla ilerliyorduk. Hedeften güneye doğru inen patikayı takip etmeye başladık. Hedefimiz Yarıkkaya Tepesi eteklerini en iyi eşyükselti profiliyle izleyen orta patikayı takip edip ilerlemek, sonrasında uygun bir yerden iniş yaparak hedefe giden yola bağlanmaktı. Bu patikayı takip edip otluk, rahat gördüğümüz bir noktadan inişe geçtik. Hemen yanımızda giden Emre-Dudu çifti buradan inmeyip daha ileriye devam etti. Biz çapraz şekilde inip tam hedefe varmak üzereyken onların hedeften geri döndüklerini gördük. İniş için daha iyi bir seçim yaparak 2 dakika kazanmışlardı! Hemen hedefe ulaşıp en hızlı şekilde pasaport onayımızı aldık. Artık ana kamp bizi bekliyordu!

Mesafe: 3.3 km   ||    Yükseklik kazanımı: 80 m.    ||    Süre: 00:32:00  || En iyi takımla fark: 2 dk

[Gün 2 KN 6-F]

Hedeften çıktığımızda tek yapmamız gereken ana yoldan batıya ilerlemek, ilk sola, güneye doğru dönüp kampa ve varışa ulaşmaktı. Bu yol oldukça düz görünse de, varış motivasyonuyla kendimizi zorlasak da, hafif çıkışlarda çok da hızlı koşmamız mümkün olmadı. Kendimizi ara ara koşmaya ikna ettik. En son tırmanışta hemen önümüzden varan Emre-Dudu’ya gelen alkışları duyduk. Daha da motive olup koşmaya başladık ve alkışlarla varış takına ulaştık! Böylece ikinci günü 05:38:10, toplam parkuru da 13:58:42 zaman ile tamamladık.

Mesafe: 2.5 km   ||    Yükseklik kazanımı: 66 m.    ||    Süre: 00:18:10  || En iyi takımla fark: –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *